Naturreservat i Finspång

Finspång erbjuder en varierad och fantastik natur att besöka och njuta av. Den består både av gamla barr naturskogar, lövskogar och Ek landskap med inslag av 368 underbara badsjöar. I kommunen finns 26 naturreservat, flera med vandringsleder och rastplatser. Dessutom finns flera fina grönområden kring främst Finspångs tätort för rekreation och upplevelse.

 

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. De kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 

Av Finspångs 26 naturreservat att besöka och njuta av, vill vi gärna tipsa om ett av dem som är kommunens egna reservat och som heter Ölstadsjön.

Läs mer om Ölstadsjöns naturreservat här.

Den vita stjärnan visar vägen

När ett naturreservat är bildat markeras gränserna av stolpar med en snöstjärna på blå botten. En informationsskylt med karta beskriver områdets natur och sevärdheter närmare.
 

Tillåtet och förbjudet i naturreservatet

Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat.

Finspångs Naturreservat