Se och göra

Ysundamarkens naturreservat

Finspång

Ysundamarkens naturreservat är ett av länets största områden med gammal barrskog, området är cirka 78 hektar. Reservatet ligger strax sydost om Finspångs tätort och domineras av tall. I området finns gott om bergshällar och små myrmarker. Större delen av reservatet har aldrig kalhuggits så träden är i många fall över 200 år gamla.

Flera av myrmarkerna har använts som slåtteräng. I reservatet trivs ett flertal arter som indikerar att skogen har fått stå orörd under en längre tid, här finns exempelvis den rödlistade rotfingersvampen. 

Läs gärna mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.

Fakta

Serviceinformation

I området finns inga besöksanordningar.