Hällestadsbygdens gårdsbutiker

 

 

 

Källa: Hällestads hembygdsförening, årsskrift 2023