Se och göra

Vallerängstorps naturreservat

Finspång

Vallerängstorps naturreservat kännetecknas av högvuxen barrblandskog, gles hällmarkstallskog, tallrismossar och i viss mån små öppna myravsnitt. Området innehåller i sydväst skogs- och myrmosaiker med hällmarksskog och tallrismossar. I sydost finns ett brandfält från 2003 där brandspåren ännu sätter sin prägel på skogen. I norra tredjedelen finns ett större inslag av gran som ofta är relativt senvuxna, gamla och vidgreniga. Området sydöstra hörn är en barrblandskog i 80-100 års ålder med lite rikare förekomst av död ved. Här finns även inslag av mossar och blandsumpskog.

Läs gärna mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.

Fakta

Serviceinformation

I området finns inga anordningar för friluftslivet.

Vägbeskrivning

Fram till Roltorp finns en allmän väg, därefter finns en enskild väg för promenad eller cykel.