Se och göra

Lindenäs naturreservat

Finspång

Skogen i Lindenäs naturreservat ger en urskogskänsla. Här kan man uppleva orördhet och gångna tiders skogar.

Reservatet karakteriseras av äldre tallskogar, hällmarker och ett mindre område med gammal granskog. Terrängen är relativt kuperad och i norra delen går berget i dagen. Tallarna är mycket gamla och i några av dem finns bohål. I området finns bland annat den rödlistade vedtrappmossan och spillkråkan.

Läs gärna mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.

Fakta

Serviceinformation

En parkering finns till väster om reservatet med plats för ungefär 6 bilar.