Se och göra

Asketorps naturreservat

Finspång

Asketorps naturreservat ligger ungefär 4 km sydost om Regna kyrka och består till större delen av en gammal barrblandskog med inslag av mindre sumppartier.

Naturreservatet gränsar till Frängsjön och i den fuktiga miljön bland de gamla granarna trivs hackspettar. Det finns gott om spår efter den i södra Sverige sällsynta tretåiga hackspetten. I ljusare partier av skogen, speciellt i anslutning till sumppartierna finns mycket rikligt med hänglavar.

Läs gärna mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.

Fakta

Serviceinformation

I området finns inga besöksanordningar.