Finspångs häxprocesser

I Finspång hölls år 1617 en av de största och tidigaste häxprocesserna landet. Men så sent som 1699 avrättades även en man för samröre med den onde.


Efter beskyllningar om samröre med djävulen, besök i Blåkulla, tortyr och rättegångar avrättades år 1617 åtta kvinnor på en plats som i dag kallas Trollkärringeskogen, norr om Finspångs centralort.

En kvinna dog under förhör 1617 och ytterligare en kvinna avrättades som häxa år 1620 i Hällestad. År 1699 döms och avrättas även en man i Hällestad för samröre med den onde.

Här kan du se en film om delar av Finspångsprocessen.

 

 

Processerna

Egentligen är det flera olika häxprocesser som pågår i Finspångstrakten under 1600-talet. I Finspångsprocessen miste åtta kvinnor livet år 1617, i Hällestadsprocessen en kvinna och (men även hennes man) och så sent som 1699 döms och avrättas en man i Hällestad.

 

Finspångs häxprocess år 1617

Trolldomsprocesserna i Finspång startade våren 1617 mot åtta kvinnor. I en särskild rättegång skulle de anklagade kvinnorna rannsakas och totalt hölls fyra tingsförhandlingar innan man var klar sommaren 1617.
30 personer deltog i tinget

Från det första tinget finns inga kända dokument bevarade. Från det andra tillfället finns en uppräkning bevarad. I det räknas de närvarande personerna upp och hur mycket mat som gick åt. Man kan läsa att det totalt var 30 ämbetsmän, präster och nämndemän som deltog. Bland annat prästerna i Kvillinge, Eneby, Risinge, Skedevi, Regna, Hällestad och Vånga socknar. Dessutom var lagläsaren Hans Hendersson, förre fogden på Finspong Nicklas Nilsson, härdslänsmannen Tyris i Bottorp och bergsfogden i Hällestad Vaste i Vaglö, med. Även sex knektar och några tjänare finns med i förteckningen.

Läs mer om häxprocesserna här!