Evenemang

TILLFLYKT I REJMYRE & REFUGING TOOLKIT utställning

Rejmyre, Stockholm
TILLFLYKT I REJMYRE & REFUGING TOOLKIT
 
Engelska Magasinet, Rejmyre
Utställningsperiod: 16 mars - 6 juni
Öppet lördagar kl 11.00-16.00
Extra öppet: 29/3-31/3, 9/5-12/5, 18/5-19/5 kl 11.00-16.00
Vernissage 16 mars 13.00-14.00
 
Beatrice Alvestad Lopez, Samin Asri, Sam Grabowska, Anx Kupiainen, Ilze Mazpane, Katarzyna Pagowska, Daniel Peltz
Curerad av Anna Märta Danielsson
 
Tematiken kring tillflykt som en handling har utforskats vid Rejmyre Art Labs Center för Studier i Periferin under de senaste fem åren. Först som en rituell arkitektonisk process i verket Refuging in Rejmyre initierat av centrets konstnärliga ledare Daniel Peltz och senar 2023, genom ett residensprogram där sex konstnärer bjöds in för att utforska idén om att ge och ta tillflykt. Resultatet blev en slags verktygslåda av förslag på sätt att ge och ta tillflykt - ett Refuging Toolkit. Utställningen i Engelska Magasinet i Rejmyre som visas 16 mars - 6 juni inkluderar verk från båda dessa processer i en och samma utställning och består av skulptur, video och dokumentation av platsspecifika performance.
I Peltz formulering av projektet uppmanas vi att ompröva begreppet tillflykt, så att det inte längre är ett substantiv - som i en tillflyktsort, en flykting - utan ett verb och en uppsättning ömsesidiga handlingar. Istället för att fokusera på flyktingkrisen eller politiska situationer, utforskar konstnärerna personliga förhållningssätt och praktiker som på olika sätt utforskar omtanke, tillhörighet och acceptans.
Residenset genomfördes med stöd från Nordisk Kulturkontakt och IASPIS/Konstnärsnämnden. Rejmyre Art Labs programverksamhet i övrigt möjliggörs genom stöd från Statens Kulturråd, Region Östergötland och Finspångs kommun.
Rejmyre Art Lab Center för Studier i Periferin har som syfte att skapa en plattform för möten mellan konstnärer, samtidskonst och allmänheten, att testa och utveckla nya modeller för platsbaserad konstnärlig praktik, att utforska konstnärens roll i samhället, särskilt inom landsbygdskontexter och att stödja konstnärliga praktiker i skärningspunkten mellan samtidskonst, hantverk och sociala kontexter.