Se och göra

Bad Lotorpsån, Lotorp

Lotorp, Finspång

Strand med gräs, sandbotten, bryggor med hopptorn, TC. Endast gång och cykelväg till badet.