Se och göra

Skomakarudden och Mäselnområdet

Finspång

Kring sjön Mäseln strax växter om Finspångs centralort finns Mäselnområdet och Skomakarudden. Området är  varierat och består av lövlundar, hargmarker, åkrar och kultiverade betesmarker. Den norra och nordöstra delen (Skomakarudden) domineras av igenväxt hagmark som domineras av lind och ek. I området blommar mängder av vitsippor och andra lundväxter. Runt sjön och i området går Mäselnleden och det finns även ett elljusspår, motionsspår och ridstigar.

Serviceinformation

Elljusspår finns i skogen kring Skomakarudden, Viggestorp och Torstorp.Vandringsled finns kring sjön Mäseln, 5 km kring sjön och totalt 10 km om Finspångs centrum är utgångspunkten.Badplats finns i södra delen av sjön med sandstrand, parkering och toalett.