Ölstadsjöns naturreservat

För att se fler vackra bilder från Ölstadsjön: klicka på de vita punkterna i bilden ovan!

 

Strax utanför Finspång ligger Ölstadsjöns naturreservat, ett litet paradis för fåglar och fågelälskare, stora som små. På de sanka strandängarna trivs vadare och i den öppna vattenytan rastar änder.

 

I Ölstadsjöns naturreservat rastar och häckar många olika fågelarter som är typiska för habitatet. Här finns exempelvis brun kärrhök, tofsvipa. enkelbeckasin, sothöna, gråhäger och grågås.

Den grunda vassrika sjön med omgivande dammar och de betade stränderna skapar även bra förutsättningar för många insekter som trollsländor och för groddjur som den sällsynta större vattensalamandern. Ölstadsjöns vattenyta har varit större, men sänktes på 1800-talet. Efter ett tag slammade utloppet igen och vattnet steg åter. På 1950- och 60-talen hade så en fin fågelsjö utvecklats. Med åren växte sjön igen allt mer, vilket försämrade villkoren för en del fågelarter.

När Ölstadsjöns naturreservat bildades år 2000 påbörjades en restaurering för att stoppa igenväxningen av sjön och återfå en fågelsjö sjudande av liv. Det görs nu bland annat med hjälp av betande djur som håller markerna öppna och ett dammsystem innan inloppet som minskar införseln av näringsämnen till sjön. I anslutning till och i reservatet finns anordnade utsiktsplatser och intill Skäggebyvägen finns en utsiktsplats som har  en tillgänglighetsanpassad ramp. Längs golfbanans kant finns en träspång som leder dig till fågeltornet inne i reservatet. Fågeltornet är rustat med bänkar och bord för fikakorgen, här kan du njuta av en rofylld stund i naturen! 

 

Hitta till reservatet
Det enklaste sättet att ta sig till reservatet är att åka mot golfbanan via Skäggebyvägen.
Koordinater tillgänglighetsanpassad utkiksplats: 
WGS84 DD (lat, long) 58.70055, 15.82561
Koordinater utkiksplats med fikabord: 
WGS84 DD (lat, long) 58.69691, 15.82261
Koordinater fågeltorn: 
WGS84 DD (lat, long) 58.69609, 15.83412