Natur och grönområden

I Finspång finns flera fina natur och grönområden att besöka.

Här finns  tillrättalagda parker med klippt gräs, lekplatser, grillplatser och vild natur alldeles intill tätorten. Parker, grönytor och samhällsnära skogar är en viktig del för aktivitet och rekreation.