Kulturmiljöer - en trakt, en plats, en själ för kulturarv.

Vi vill stärka Finspångs kvaliteter genom vår historia, som ett lockande och återkommande besöksmål. Med våra platsspecifika kvaliteter i form av vatten, eld, järn och glas ger det kunskaper om allt det som har byggt Finspång. Att med historien som en stolt bakgrund, fortsätter vi även att bygga vidare med det moderna Finspång. Här finns många spännande platser som ger dig gedigna upplevelser.

Bruksmiljöernas Drottningholm


​Finspångs slott är ett av landets största barockslott och är placerat i Finspångs centrala delar.  Det var Louis De Geer d.y. som lät lägga grundstenen till och det stod klart 1685. Slottet är beläget på en holme omgärdat av Finspångs åns två armar. Runt slottet med sitt orangeri och lusthus växte bruket upp med smedjor, kanongjuteri. Bruksgatan med sina arbetarbostäder utgör tillsammans med före detta Värdshuset, museerna samt slottet och industrin en av landets vackraste och mest intressantaste bruksmiljöer, ”Bruksmiljöernas Drottningholm”. Vi ser att Finspångs slottspark – engelska parken och sammanhängande Vibjörnsparken har en tydlig roll i att stärka identiteten för våra rötter i svensk industrihistoria.

 

Den svenska industrins vaggaJärnhanteringen har genom århundradena varit den viktigaste industriella verksamheten i nuvarande Finspång kommun. Än idag vittnar bruks- och gruvmiljöerna om hur samhällsstrukturer och områden vuxit fram.
Varför ett kulturmiljöprogram?Kulturmiljöprogrammet skall sprida kunskap om bebyggelsen och dess kulturhistoriska värden. Genom att tidigt i den fysiska planeringen utgå från varje plats specifika förutsättningar ökar möjligheterna att ta tillvara på kulturarvet som en positiv resurs. Kulturmiljöprogrammet skall fungera som ett arbetsredskap för beaktande av kulturmiljöers värden inom samhällsplaneringen.Det skall även fungera som ett kunskapsunderlag till de som äger, bebor eller brukar kulturmiljöerna. Programmet är inte juridiskt bindande utan innehåller riktlinjer för hur kulturmiljöer skall kunna användas, utvecklas och tas tillvara.

Läs mer om kulturmiljöprogrammet via länk nedan.

Kulturmiljöprogram

 

Fortsätt ner på sidan så hittar du ett urval av intressanta besöksmål i Finspång.

Takmålningar i Sankta Maria kyrka

Reijmyre Glasmuseum

Reijmyre Glasmuseum drivs av Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre, de har som uppgift att bevara det kulturarv som Reijmyre Glasbruk under sin mer än 200 år långa verksamhet skapat. Museet samlar, bevarar och visar glas som tillverkats vid bruket från starten 1810 fram till våra dagar.