Naturen i Finspång

Finspång erbjuder en varierad och fantastik natur att besöka och njuta av. Den består både av gamla barr naturskogar, lövskogar och Ek landskap med inslag av 368 underbara badsjöar. I kommunen finns 26 naturreservat, flera med vandringsleder och rastplatser. Dessutom finns flera fina grönområden kring främst Finspångs tätort för rekreation och upplevelse.

 

De kommunala skogarna ger kommunens invånare möjlighet till rekreation, friluftsliv och lek. De utgör även livsmiljö för många växt- och djurarter. Dessutom finns flera fina grönområden kring främst Finspångs tätort.
 
I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. De kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 

Av Finspångs 26 naturreservat att besöka och njuta av, vill vi gärna tipsa om ett av dem som är kommunens egna reservat och som heter Ölstadsjön.

Här kan du läsa mer om Ölstadsjön.

Här kan du läsa mer om alla naturreservat i Finspång.

 

 

 

NATUR OCH GRÖNOMRÅDEN