Fritid och föreningsliv

Det finns en stark tradition av föreningsliv i Finspång och många är medlem i en eller flera föreningar på sin fritid. I föreningslivet kan du lära känna andra med samma intressen och få fler kontakter i samhället. För dig som är ny i kommunen kan medlemskap i en förening vara ett sätt att få nya vänner med samma intresse. Genom en förening kan du också arbeta med viktiga samhällsfrågor.

 

I Sverige finns det föreningsfrihet. Det är en viktig del av det demokratiska samhället. Föreningsfrihet betyder att alla har rätt att starta en förening. En grupp människor som har ett gemensamt intresse eller en gemensam bakgrund kan starta en förening.
I Finspångs kommun finns cirka 130 föreningar som bedriver olika verksamheter. Här hittar du allt från idrottsföreningar till hembygdsföreningar och kulturföreningar.
Gå med i en du också!

Finspångs cykelamatörer

Fritid och föreningsliv i Finspång