Finspångs tillväxtresa - vi gör det möjligt!

Berättelsen om Finspång omfattar dåtid, nutid och framtid. Finspång har alltid förändrats i takt med tiden och omvärlden och dess näringsliv har sina anor ända från slutet på 1500-talet. Förändringsresan har gått från järnframställning via kanoner till dagens högteknologiska industrier. En mångfald av små och medelstora företag kompletterar dessa industrier – också på våra mindre orter.

Finspång har växt genom århundradena med bostäder, service, välfärdstjänster och kultur- och fritidsanläggningar. Ett starkt föreningsliv bidrar till det som vårt nutida Finspång kännetecknas av: ”utveckling, livskvalitet, samverkan, öppenhet och nytänkande”.

Dessa värden har stor betydelse även för framtiden. Finspång fortsätter förändras och utvecklas med höga ambitioner. I dag bor nästan 22 000 människor här och Finspångs kommun har tillsammans med det lokala näringslivet satt en gemensam vision: Vi ska vara 30 000 invånare år 2035! Att växa med 8 000 invånare på 15 år är både djärvt och utmanande. Men utan visioner och utmaningar avstannar utvecklingen.

Att växa ställer stora krav på en kommun. Inte minst för att möjliggöra ett kraftigt ökat bostadsbyggande de kommande åren. Finspångs framtid skapas genom att ta tillvara på människors idéer, kunskap, vilja och kreativitet. Tillsammans görs den gemensamma visionen möjlig.

Finspång ska vara en plats där människor vill bo, leva, arbeta, studera och växa. De som väljer att besöka kommunen eller att bosätta sig här ska känna sig välkomna och kunna göra sig hemmastadda och trivas här. Sök mer information och inspiration om vad Finspång är och alla möjligheter som finns i kommunen.

Har du ännu inte varit i Finspång? Du kanske varit här förut och är nyfiken på mer? Eller bor du redan här? Möjligen funderar du på att flytta hit?

Oavsett skäl så är du varmt välkommen att vara en del av Finspångs tillväxtresa mot framtiden!