Evenemang

Konstutställning: Vad vi vet hittills - av Mattias Frisk

Kulturhuset Finspång, Finspång

Vi fortsätter att visa utställningar med de konstnärer som har offentliga konstverk i Finspång och nu har turen kommit till Mattias Frisk, konstnären bakom Minnessten över utdöda fåglar i Bruksparken.

Invigning 4 mars 15:00

Var verk är i sig en självständig värld och samtidigt ett fragment i ett större narrativ. I en undersökande, ofta transmedial process, använder Mattias Frisk sig av konstvetenskaplig teori, konsthistorien samt populärkulturella ikoner för att skapa sina verk. 

Det existentiella är centralt i Frisks skapande där begreppspar som barndom - vuxenvärld, det vardagliga - fantastiska, samtid - nostalgi alltmer hamnat i hans blickfång. Även om  Frisks verk ofta behandlar den subjektiva upplevelsen av  samtiden är innehållet därmed inte att betrakta som dagboks-orienterat.  Istället söker han sig  bort från den mänskliga gestalten som innehållsförmedlare, bort från spegelbilden och närmar sig det symboliska, myten och sagans anspråk på allmängiltighet i en trevande förhoppning att råka fånga upp samma frekvens som betraktarens.

Mattias Frisk är utbildad i konsthistoria och visuell kommunikation och har en masterexamen i konstnärligt gestaltande.