Evenemang

Utställning: Det sköra samtalet

Rejmyre, Stockholm

Kroppen, hantverket och relationen till “det sköra” är återkommande teman, som sammanbinder dessa fyra konstnärskap. Material såsom trä, is, metall, silikon, gräs och hår figurerar som komponenter denna nyskapande, växande utställning, som tar plats hos Rejmyre Art Lab, i Engelska Magasinet i Rejmyre.


Utställningsperiod: 3 april - 16 maj
Öppettider: onsdagar 13.00-18.00 & lördagar 11.00-16.00

Under Kristi Himmelfärds-helgen (12-16 maj) finns konstnärerna på plats och arbetar vidare på sina installationer i Engelska Magasinet.

"Hur beroende är jag av min omgivning? Vilka andliga aspekter behöver vi knyta an till? Vad blir kvar när jag försvinner? Vem är kroppen?"
"Med avstamp i frågor kring mänskliga kollektiv, tidens spår och livets skörhet följer vi upp varandra i en föränderlig utställning: vårt samtal. Det sköra samtalet är en pågående förhandling, en öppen konstnärlig process i förändring. Vi är fyra konstnärer och hantverkare som för samtalet och med avstamp i människans skörhet möts vi i en ständigt pågående, skapande dialog. Med skicklighet låter vi händerna arbeta. Vi sätter inte upp mål; istället följer vi med dit samtalet för oss. Kanske är det inte svar vi söker, utan ytterligare följdfrågor och kommatecken. Vi talar genom händer och material, med ord och eftertanke, i pauserna mellan andetagen. Materialen är lika mycket del i dialogen som vi; samtalet föds här och nu.
Under utställningens sista fem dagar finns vi på plats och arbetar i lokalen. Besökaren är välkommen att komma in, delta och för en stund försvinna in i konstens värld med oss. Istället för att enbart se färdiga objekt inbjuds besökaren att ta del av den konstnärliga processen, där den äger rum och se arbetet förändras framför sina ögon. Rummet skiftar; nya objekt tillkommer, förändras och försvinner under samtalets gång.”


Maja Bakken, Sandra Hiredal, Inga Tsernova, Anna-Kajsa Wikström


www.samtalet.myportfolio.com

www.rejmyreartlab.org


Verksamheten genomförs med stöd från Kulturrådet, Region Östergötland och Finspångs kommun

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Alla är välkomna. Ingen entréavgift!

Vi har anpassat utställningen utifrån pandemi-situationen och släpper därför inte in mer är 8 personer i taget i konstyhallen. VAr god, håll minst 2 m avstånd till andra besökare.