Se och göra

Bad Ansjön, Ljusfallshammar

Ljusfallshammar, Finspång

Sluttande mindre gräsplan, sandbotten, brygga, TC och omklädningshytt