Se och göra

Bönnernskogen

Finspång

Bönnernskogen är ett vackert och tätortsnära skogsområde vid sjön Bönnern i Finspångs centralorts nordvästra hörn.

Skogsområdet består i huvudsak av gamla grova tallar men det finns även inslag av grova granar och diverse lövträd. Här finns flera hotade arter och gott om saker att upptäcka i naturen. Varför inte ta en promenad upp på ett av bergen i området. Det finns även gott om vältrampade stigar och det är väl värt att besöka en av de äldsta träkägelbanorna i Sverige (byggd 1858 och fortfarande i drift) samt upptäcka lämningarna från upprustningstiden.

Vid sjön finns en iordninggjord badplats med bryggor, hopptorn, grillplats och mindre lekområde.

Serviceinformation

Vid badplatsen finns bryggor, ett hopptorn, ett mindre lekområde och en grillplats.

En iordningställd parkeringsplats finns till vänster från infartsvägen och här finns flera tillgänglighetsanpassade platser. Det går bra att ta bilen, gå eller cykla till området.

Från parkeringsplatsen vid Sergels väg har en tillgänglighetsanpassad naturstig anlagts. Till naturstigen hör en Audioguide. På stigen mellan bron vid kanalen och kägelbanan finns en naturstig i mer utmanande terräng.