Se och göra

Cykelled 20 km -turen

Finspång

Du cyklar mellan Yxviken-Brostugan-Västjuten-Malthultet-Sandudden- Brostugan-Yxviken. Ledens längd är cirka 20 km. Vägen är försedd med bommar men alla bommarna är placerade öppet och väl synliga.

Vägen från Yxviken till avtagsvägen mot Tjuttorp och vägen från Malthultet till Sandudden är öppna för biltrafik så tag det försiktigt. Vägen går fram genom granskogar, men emellanåt är lövinslaget stort. Här och där finns det myrmarker som öppnar terrängen.När du har cyklat cirka 3 km och ska göra en tvär vänstersväng finns resterna av en tallkottsplantering på höger sida. Detta var ett sätt att få fram frö till plantskolorna. Några hundra meter rakt fram finns ett skogsparti som är ett fint fågelområde.

Leden fortsätter ned till vänster och du kommer strax att se Västjuten. Du far nu på sjöns västra sida. Efter cirka 4 km, när du har passerat vägbommen, ser du bebyggelsen i Malthultet. På både höger och vänster sida av vägen finns lämningar av torp som legat här.