Sevärdheter

Häfla Hammarsmedjas historia

Rejmyre, Finspång   -  En del av: Häfla Hammarsmedja

Häfla Hammarsmedja är ett industriellt minnesmärke över trehundra år av svensk järnhantering. Hammarsmedjan var i drift i 242 år mellan 1682 - 1924. Avgörande för Hammarsmedjan var tillgången till vattenkraft för att driva vattenhjulen till hammare och skog för att framställa träkol. Råvaran för järnet, tackjärn hämtades ända från Nora Bergslag norr om Örebro.

 

Tillgång på skog 

För att driva vattenhjulen krävdes ingen stor fallhöjd, däremot var det viktigt med stora vattenmagasin uppströms som gav en jämn vattenkraft under året. Mest kritiskt var dock tillgången till skog för att framställa träkol. Den avverkning som krävdes för hammarsmedjan skulle med dagens synsätt närmast betraktas som skogskövling.

 

Metoder och teknik  

Hammarsmedjan anlades 1682 och är bevarad med teknik och utrustning som det såg ut när den siste smeden gick hem 1924. Gustav Vasa införde tysksmidet i Sverige under 1500-talet och tyskhärden i smedjan är från tiden när smedjan uppfördes i slutet på 1600-talet då den smidestekniken var störst i Sverige. Det är den enda bevarade tyskhärden från den tiden i Sverige. 
Lancashiremetoden infördes under 1800-talet och den första Lancashireugnen installerades i Häfla under 1840-talet och från 1880 var det den tekniken som användes vid Hammarsmedjan.

Unika hammare

Stångjärnshammaren, är landets enda bevarade av den typ som användes från medeltid fram till slutet av 1700-talet. Smälthammaren, en unik Bagges konstruktion med ett hammarhuvud på 700 kg smitt vid Finspångs bruk, installerades i samband med att Lancashiremetoden började tillämpas vid Häfla Hammarsmedja i mitten av 1800-talet. 

Vid Häfla Hammarsmedja kan du även se den unika "Bagges" blåsmaskin som försåg härdarna med luft och i den gamla arbetarbostaden "Grålus" visas hur människorna vid bruket bodde.

Mer från Häfla Hammarsmedja

Utbud